mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa
im. Piotra Sękowskiego
w Nacpolsku
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://spnacpolsk.mobidziennik.pl/2021